اتباع افغان و قوانینی که در بوشهر نادیده می گیرند

دالکی خبر: حضور پرشمار اتباع افغان در شهرهای استان بوشهر باعث نگرانی شهروندان شده، ضمن اینکه بی توجهی به قوانین توسط برخی از آنها، می تواند تبعات اجتماعی و امنیتی داشته باشد.

به گزارش دالکی خبر؛ کمترین اتفاقی که با حضور اتباع افغان رخ می دهد، در اختیار گرفتن برخی مشاغل و استفاده از کالاهای یارانه ای هست تا حضور پرتعداد در صف های نانوایی که به دلیل محدود شدن تراکنش خرید نان با هرکارت بانکی، مردم گلایه دارند باید در صف طولانی نان که حضور افاغنه پرتعداد است بایستند.

حتی گزارش هایی وجود دارد که اتباع افغان به برخی مشاغلی که اتباع ایرانی به آن تمایل چندانی نداشتند، ابتدا به عنوان کارگر وارد و در نهایت کارفرما و نیروهای ایرانی کارگر شده اند که می توان در مزارع کشاورزیاین موضوع را رصد کرد.

اما معظل بزرگتر درباره اتباعی است که غیرمجاز بوده و خصوصا طی ماههای اخیر از قومیت های نزدیک به طالبان (پشتون ها) وارد کشور شده و درصورت ارتکاب به جرم و بزهکاری، امکان پیگیری شان محال یا بسیار دشوار است. شرایطی که بدان بی توجهی شود، مخاطرات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.

البته نباید نگاه نژاد پرستانه به این مساله داشت. ایرانی و افغانی هیچ برتری خونی و نژادی نسبت به یکدیگر ندارند و جدا از این، پیوند ها و اشتراکات فرهنگی بسیاری نیز با هم دارند اما این مسائل موجب نمی شود که به چالش اتباع غیر مجاز بی تفاوت باشیم.

از این رو برای کنترل مساله حضور اتباع غیرمجاز در استان از جمله رعایت قانون ممنوعیت حضورشان در شهرهای گناوه، دیلم و عسلویه، عدم فعالیت در مشاغل و جرایم بازدارنده کارفرماهایی که دست به این تخلف می زنند باید مورد توجه قرار بگیرد و قوانین درخصوص آنها اجرایی شود.