مدیرکل بازرسی بوشهر خبر داد:

از محکومیت ۵ کارمند شهرداری تا انفصال یک دهیار

رفع تصرف از 112 هکتار از اراضی شهری و کشاورزی در استان بوشهردالکی خبر: بازرس کل استان بوشهر از رفع تصرف ۱۱۲ هکتار از اراضی شهری و کشاورزی استان خبر داد و گفت: پیگیری‌های بازرسی کل استان منجر به وصول ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال مالیات شد.

به گزارش دالکی خبر به نقل از خلیج فارس، اسحاق شهبازی تصریح کرد: در شش ماهه اول سال جاری با همکاری دستگاه‌های متولی افزون بر  ۲۶۰ هزار متر مربع از اراضی شهری و ۸۶ هکتار از اراضی کشاورزی از متصرفان ‌رفع تصرف و خلع ید شد و به وضع سابق برگشت.

بازرس کل استان بوشهر صدور حکم محکومیت برای ۴ نفر از کارکنان یکی از شهرداری‌های استان به جرم تدلیس، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع را از دیگر اقدامات نیمه نخست امسال دانست و بیان کرد: برای یکی از کارکنان حوزه نفت به‌دلیل عدم رعایت قانون منع مداخله در معاملات دولتی محکومیت تحمل ۲ سال حبس قطعی شد.

شهبازی از محکومیت پرداخت جریمه نقدی ۶۰۰ میلیون ریال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق یکی از کارمندان دستگاه‌های فرهنگی به دلیل ارائه گزارش خلاف واقع و خسارت به اموال عمومی خبر داد.

وی با اشاره به محکومیت قطعی به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق ۲ نفر از کارمندان دستگاه‌های حوزه تولیدی به‌دلیل عدم رعایت قانون منع مداخله در معاملات دولتی افزود: یکی از کارمندان شهرداری‌های استان به تحمل ۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و ۳۸ ضربه شلاق به جرم دریافت رشوه محکوم شد.

بازرس کل استان بوشهر اضافه کرد: یکی از دهیاران استان بوشهر به جرم تدلیس در معاملات دولتی به تحمل ۶ ماه حبس و برگشت خسارت وارد و یک سال منع از خدمات عمومی و دولتی محکوم شد.