پیش بینی هواشناسی بوشهر اشتباه از آب درآمد + نمودار

دالکی خبر: درحالی که مدیرکل هواشناسی بوشهر از پاییز پربارش در استان خبر داده بود، با گذشت ۵۰ روز از این فصل، بوشهری ها چشم شان به آسمان خشک شد.

به گزارش دالکی خبر؛ شکوهی پور مدیرکل هواشناسی استان در آخرین روزهای شهریور و در آستانه ورود به فصل آبی جدید (مهرماه)، به خبرگزاری ها گفته بود: بر اساس آخرین بررسی‌ها و پردازش مدل‌های هواشناسی، وضعیت بارش باران در استان بوشهر در نیمه مهر ماه تا نیمه آبان بالاتر از نرمال است و پیش‌بینی می‌شود در این مدت بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر بارش باران بیشتر از سال قبل باشد.

اما نمودار سازمان هواشناسی کشور حکایت از کاهشی بودن بارش ها نسبت به دوره بلندمدت در استان ها از جمله بوشهر حکایت دارد!

یکی از مهمترین پیامدهای این پیش بینی اشتباه هواشناسی برای کشاورزان خصوصا کشت گندم دیم است که تولید آنها را به مخاطره انداخته و سرمایه گذاری شان را با زیان مواجه می سازد.