معاون رییسی در بوشهر:

مردم عزم خود را برای مشارکت در انتخابات جزم کرده‌اند

دالکی خبر: معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: دشمنان گمان می‌کنند با اقدام یا تبلیغات علیه نظام اسلامی، ملت از آن‌ها تبعیت می‌کنند درحالی که مردم عزم خود را برای حضور در انتخابات جزم کرده اند.

به گزارش دالکی خبر به نقل از ایرنا؛ سید محمد حسینی در همایش “من انتخاب می کنم” در مهدیه امام خمینی بوشهر اظهار کرد: در مورد توطئه دشمنان برای کمرنگ کردن انتخابات، دشمنان هنوز دچار خطای محاسباتی هستند.

وی بیان کرد: مردم با درک اهمیت مشارکت در انتخابات، آن را در وحدت ملی، انسجام و امنیت کشور تاثیرگذار می‌بییند.

حسینی افزود: شمار زیادی داوطلب نمایندگی مجلس در تخصص گوناگون تایید صلاحیت شده اند و مسیر انتخاب برای مردم مهیا شده است.