با ارسال جوابیه ای به خلیج فارس مطرح شد؛

پاسخ استانداری بوشهر به گلایه کارمندان شهرداری ها

دالکی خبر: دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر درخصوص انتشار خبری در خلیج فارس درباره گلایه شماری از کارمندان شهرداری های استان پیرامون عدم تشکیل هیات ممیزه و معطل ماندن پرونده ارتقای شغلی آنها توضیحاتی ارسال کرد.

به گزارش دالکی خبر خلیج فارس؛ در این توضیحات آمده: «احتراماً با توجه به درج انتشار خبر گلایه مندی کارکنان شهرداریهای استان از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در سایت خبری خلیج فارس خواهشمند است جوابیه این دفتر به شرح ذیل ارسال می گردد:

موضوع ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری به استناد آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور تا تاریخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۸ قابلیت اجرایی داشت و پس از آن به استناد دادنامه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

در این راستا پس از پیگیری های بعمل آمده به استناد بخشنامه شماره ۵۶۹۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جلسات هیأت ممیزه استان تشکیل و بالغ بر ۲۶۰ پرنده ارتقاء شغلی کارکنان در هیات مذکور مطرح و مصوب گردید، لیکن به استناد دادنامه شماره ۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور مجدداً بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابطال گردید.

بر این اساس از تاریخ ابطال بخشنامه فوق الذکر، هیچگونه جلسه در خصوص هیأت ممیزه استانداری ها تشکیل نگردیده که این موضوع از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری می باشد و تا تصویب نهایی آیین نامه مربوطه در هیأت محترم وزیران، بررسی پرونده های ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری ها امکان پذیر نمی باشد.

از این رو، در صورت حصول نتیجه به شهرداری های تابعه استان اعلام می گردد.