تغییر پسوند توسط مالک جدید

خلیج فارس به استقلال سنجاق شد

دالکی خبر: پسوند خلیج فارس به‌صورت رسمی به نام تیم فوتبال استقلال تهران اضافه شد.

به گزارش دالکی خبر، پس از واگذاری باشگاه استقلال به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بحث و گمانه‌زنی درخصوص تغییرات در بخش‌های مختلف باشگاه شنیده می‌شد که اکنون و به‌صورت رسمی، از اضافه شدن پسوند خلیج فارس به نام استقلال رونمایی شد.

آبی‌ها که تاکنون و در مکاتبات رسمی و نامه‌های اداری با نام استقلال ایران مشغول فعالیت بودند، قرار است که از این به بعد و با نام استقلال خلیج فارس در مسابقات حضور پیدا کنند تا نام این باشگاه از این به بعد و به‌صورت رسمی تغییر کند.

این اتفاق مهم، نخستین تغییر پس از واگذاری ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال به صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که می‌تواند در نوع خود نیز جالب توجه باشد، اتفاقی که در روز ملی خلیج فارس رخ داد و با اعلام مدیرعامل این هلدینگ، شکل رسمی به خود گرفت.

علی عسکری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تبریک دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، با اشاره به اینکه پسوند «خلیج فارس» نقطه اشتراک تمامی شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است، گفت: بر اساس همین سیاست، در راستای حفظ وحدت رویه، سیاست حاکمیت شرکتی و همچنین روز مبارک خلیج فارس، بر اساس تصمیم مالکان جدید تیم محبوب استقلال، به تیم استقلال خلیج فارس تغییر می‌یابد.

وی تصریح کرد: این اقدام، گامی مهم برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، سود ده کردن این باشگاه، حرکت استقلال خلیج فارس در تراز جهانی و ان‌شاءلله کسب توفیقات در شأن این تیم در عرصه‌های بین‌المللی است.