پس از کشمکش چندماهه سرپرستی علوم پزشکی بوشهر به «ملکی زاده» رسید

دالکی خبر: پس از کشمکش های چندماهه بر سر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سرانجام وزیر بهداشت حکم سرپرستی این دانشگاه را به نام «حسن ملکی زاده» زد.

دالکی خبر:سرانجام پس از کشمکش های چندماهه، از سوی وزیر بهداشت حکم سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به نام حسن ملکی زاده صادر شد.

به گزارش دالکی خبر؛ ملکی زاده در دولت احمدی نژاد برای دو سال رییس بیمه سلامت بوده و پس از آن هم برای مقطعی رییس بسیج پزشکان استان بوده است.

وی جایگزین سعید کشمیری می شود که از سال ۹۶ ریاست دانشگاه علوم پزشکی را برعهده داشت و انتظار می رفت با روی کارآمد دولت جدید، جزو نخستین تغییرات مدیریتی استان باشد، اما در کشاکش گزینه های پیشنهادی استان و نماینده مجلس زمان بر شد.

یکی از دلایل اصلی تاخیر در این خصوص، عدم داشتن شرایط احراز ریاست دانشگاه علوم پزشکی نظیر ۵ سال سابقه عضویت هیات علمی یا تعهد خدمت گزینه ها به مناطق محروم بوده است.

اما به نظر می رسد رایزنی و فشارها به وزیر بهداشت موثر بوده و نهایتا حکم ملکی زاده به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر زده شد.

«خلیج فارس» ۲۵ آبان ماه سالجاری در گزارشی پیرامون حاشیه ساز شدن انتصاب رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یادآور شد: گزینه موردنظر تعهد خدمت در بیمارستان برازجان دارد و درخواست عضویت وی برای هیات علمی قبل از گذشت ۴ سال از تعهد وی، مطابق روال قانونی نیست.