مدارس بوشهر با انبوهی از مشکلات

به گزارش دالکی خبر؛ علی موحدی گفت: نزدیک به دوسال است که کمترین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مدارس تامین شده است.

او در جمع مدیران مدارس و اعضای شورای اسلامی شهر دوراهک در شهرستان دیر گفت: در صورت عمل کردن مراکز صنعتی به مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌توان بخشی از مشکلات و نیاز‌های مدارس را برطرف کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر می‌گوید: اعتبارات تخصیص یافته از سوی مراکز صنعتی در زمینه آموزشی، پرورشی و علمی با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت  برای توسعه و بالندگی آموزش و پرورش استان به‌ویژه مناطق جنوبی استفاده شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر هم گفت: هزار و ۲۰۰ دانش آموز در ۹ مدرسه در شهر دوراهک در حال تحصیل هستند.

احمد عبدالله‌زاده گفت: ۲ قطعه زمین با کمک شورا و شهرداری در مناطق و شهرک‌های جدید به ساخت مدرسه ختصاص داده شده و ۲ مدرسه در این شهر در حال ساخت است.

او گفت: شهر دراهک در زمینه افزایش جمعیت دانش آموزی در رتبه نخست شهرستان دیر قرار دارد که باید برای آینده، مکان بیشتری برای مدرسه‌سازی برای این شهر پیش بینی شود.