کارمندان بوشهری چشم انتظار نامه استانداری!

دالکی خبر: با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر کاهش یک ساعته فعالیت ادارات در ماه رمضان، هنوز این موضوع در استان بوشهر اجرا نشده است.

به گزارش دالکی خبر؛ سخنگوی دولت ۱۳ فروردین ماه خبر داد: طبق مصوبه هیات دولت ساعت کاری ادارات در ماه رمضان یک ساعت زودتر به پایان می‌رسد.

اما با وجود اینکه دومین روز ماه رمضان هستیم، ولی ساعت کار ادارات استان بوشهر به روال گذشته تا ساعت ۱۵:۳۵ دقیقه می باشد.

برخی از کارمندان هم استانی در تماس با «خلیج فارس» می گویند: مدیران ادارات اجرای این مصوبه دولت را منوط به نامه رسمی استانداری می دانند و تعلل استانداری هم جای سوال دارد.

این درحالی است که پیگیری «خلیج فارس» حاکیست در استان های دیگر استانداری ها ساعت جدید کار را تعیین کرده و مصوبه دولت برای تعطیلی زودتر کارمندان در این ماه اجرایی شده است.