غایبان جلسه در گورک یا خان زنیان هستند!

دالکی خبر: استاندار بوشهر در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از غیبت برخی اعضای جلسه انتقاد کرد.

دالکی خبر: استاندار بوشهر در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از غیبت برخی اعضای جلسه انتقاد کرد.

به گزارش دالکی خبر؛ در این نشست که پیش از ظهر پنجشنبه در استانداری برگزار شد، احمد محمدی زاده در ابتدای سخنانش با خواندن اسامی اعضای جلسه که برخی از آها غایب بودند، گفت: این افراد احتمالا در (ویلاهای) گورک یا خان زنیان فارس (راه شیراز) هستند!

در این جلسه برخی موانع و مشکلات بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.