بهار مالیاتی دولت در بوشهر

دالکی خبر: بنا بر اذعان مدیرکل امور مالیاتی استان، در سال گذشته تحقق درآمد مالیاتی بوشهر ۱۴۳ درصد بوده؛ یعنی ۴۳ درصد بیش از تعهد.

به گزارش دالکی خبر؛ نکته قابل توجه این است که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۳ درصد بوده و در میزان رشد بوشهر جزو استان های برتر محسوب می شود.

محمدجواد رستمی در نسستی خبری گفته: سهمیه پارسال استان درخصوص درآمدهای مالیاتی ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود، اما وصولی استان در پایان سال به ۱۱٫۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ به عبارتی ۴۳ درصد بیشتر از تعهد.

مدیرکل مالیاتی استان درباره سهمیه امسال مالیات استان هم می گوید: امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات در تعهد استان می باشد.

طی دو دهه گذشته همواره میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در استان بالای ۱۰۰ درصد بوده است.

این میزان طی سالهای اخیر هم تقریبا ۴۰ درصد بالاتر از تعهد بوده است. مثلا طی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۰، ۴۲، ۴۱ و ۵۱ درصد بیش از تعهد مالیاتی استان به خزانه واریز شده است.

یکی از مولفه های نارضایتی بخش خصوصی استان که در وضعیت نامناسب فضای کسب و کار بوشهر خود را نشان می دهد، مالیات است، طوری که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به تعهدی که برای استان منظور می شود و بخشی از فشار آن بر مودیان بخش خصوصی است انتقاد دارند.

با این حال مدیرکل امور مالیاتی بوشهر معتقد است: در سال گذشته بیشترین سهم اخذ مالیات به شرکت های بزرگ استان تعلق گرفت و فقط ۳.۸ درصد از درآمد مالیاتی استان از واحدهای صنفی به عنوان مودیان حقیقی اخذ شده است.